Predajca

Názov:TOP SERVIS IT s.r.o.
IČO:44387598
DIČ:2022680385
IČ DPH:SK2022680385
Mesto:Bratislava
PSČ:821 04
Adresa:Krajná 10
Telefón:+421 32 651 9020, +421 32 651 9021
E-mail:pdedik@top-servis.sk
Kontakt:Pavol Dedik
Obchodný register OS v Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 156232/B

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 02/58 27 21 72
  • 02/58 27 21 04
Fax:
  • 02/58 27 21 70