PrevádzkareňTOP SERVIS IT s.r.o.
Krajná 10
821 04 Bratislava


: +421 32 651 9020, +421 32 651 9021
: pdedik@top-servis.sk

SídloTOP SERVIS IT s.r.o.
Krajná 10
821 04 Bratislava 2

: 44387598
: 2022680385
: SK2022680385
Obchodný register OS v Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 156232/B

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 02/58 27 21 72
  • 02/58 27 21 04
Fax:
  • 02/58 27 21 70